Öis.se byter utseende
Öis.se byter utseende
2010-02-25
I dagens Radio ÖIS presenteras ÖIS nya hemsida. Programmet gästas av reklambyrån Sould som, tillsammans med IT-företaget Aimit Solutions, står bakom den nya designen. Håll därför ögon och öron öppna v... >>
Kallelse till extra årsmöte
Kallelse till extra årsmöte
2014-10-31
En förutsättning för att kunna ombilda till en alliansförening är att varje sektion har en ekonomi i balans. Huvudstyrelsens bedömning är att denna förutsättning inte föreligger förnärvarande. Huvudst... >>

Väntan är över!
Väntan är över!
2014-04-23
>>

Kallelse till extra årsmöte
Kallelse till extra årsmöte
2014-10-24
ÖIS-gården den 13 november kl 18>>